Norden Thisted

_____________________________________
_____________________________________

 

Kære Norden-medlemmer!

Det har været et specielt år med covid-19, som har begrænset mange aktiviteter i det danske samfund – i det offentlige såvel som i det civile samfund.

Det har stort set været umulig at lave arrangementer i foreninger og dermed også i Foreningen Norden Thisted, som er lokal forening i Foreningen Norden Danmark.

Foreningen Norden Thisted havde et fint program for i 2020 og stort set alt blev aflyst. Vi afviklede en udendørs koncert i september.

Men Norden er stadig vigtig!

Som medlem af Foreningen Norden markerer du, at de mange mellemfolkelige kontakter og venskaber i Norden skal tages alvorligt og styrkes. Foreningen Norden skaber kontakter og oplevelser og knytter bånd mellem nordboerne ud fra devisen: Kendskab giver venskab.

Bestyrelsens for Foreningen Norden Thisted håber, at I fortsat vil støtte den nordiske sag og være medlem i foreningen. Og altså betale jeres kontingent for 2021, som I snart modtager et girokort på. Selv om vi har måttet aflyse de fleste af vore planlagte arrangementer siden marts.

I Foreningen Norden er vi taknemmelige for jeres trofasthed.

Med tak for opbakning giver foreningen 4 gevinster på købmandskurve à 250 kr., som fordeles ved lodtrækning blandt dem, der betaler kontingentet for 2021 inden 5. februar 2021 – Vi kontakter de udtrukne vindere af kurv.

Bestyrelsen for Thisted-afdelingen glæder sig til at lave program for 2021-2022 og håber, det snart bliver muligt at gennemføre arrangementer.

Med venlig hilsen
Foreningen Norden, Thisted
Nora Hornstrup, formand